Portfolio

Pastorie, Oosterbeek

Pastorie, Oosterbeek

Projectnaam: Pastorie, Oosterbeek
Opgave: restauratie woonhuis
Opdrachtgever: particulier (kerkgenootschap)
Bestemming: woonhuis

De pastorie is gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen als predikantenwoning.

Het huis heeft een lange geschiedenis. Het oorspronkelijke woonhuis is in de loop van de tijd gesplitst in het hoge huis dat nu gerestaureerd is en het lage huis dat buiten beschouwing is gebleven. Het huis heeft in september 1944 tijdens de operatie “Market Garden” flinke schade opgelopen. Oosterbeek lag ook in de vuurlinie. Sporen hiervan zijn overal nog in het huis zichtbaar. Behalve als woning heeft het huis toen ook als noodhospitaal gediend.

Bij de restauratie is de woning geschikt gemaakt naar de huidige eisen met behoud van historisch waardevolle elementen. Dit omvat het herstel en verbetering van aanwezige interieuronderdelen, terugbrengen van historische kleuren gebaseerd op onderzoek, het isoleren van de woning en het vernieuwen van de installaties.

Categorie: