Portfolio

De Zeeland, Bergen op Zoom

Projectnaam: De Zeeland, Bergen op Zoom
Opgave: restauratie en herbestemming
Opdrachtgever: ontwikkelaar
Bestemming: winkels/retail

Deze voormalige suikerfabriek heeft maar acht jaar als zodanig gefunctioneerd. Na de ontmanteling hebben de fabrieksgebouwen leeg gestaan en tot slot als munitieopslag voor Defensie gediend.

Dit enorme fabriekscomplex bestaat uit drie naast elkaar geplaatste hallen, waarvan de twee buitenste bestemd waren voor het productieproces van biet tot ruwe suiker. In de hal daartussen stonden de machinerieën opgesteld die alle aandrijvingen voor het productieproces verzorgden. Ook werd hier het onderhoud aan de machines gedaan tussen de “bietencampagnes” door. Aan de hand van de enkele aanwezige sporen en wat fotomateriaal kon het hele productieproces in de hallen worden gereconstrueerd.

Ten behoeve van de opslag (door Defensie) zijn de meeste gevelopeningen dicht gemetseld of zodanig gebarricadeerd dat binnenkomen niet eenvoudig was.

Voor de casco-restauratie van de twee buitenste hallen zijn de meeste openingen weer geopend. De daken zijn geïsoleerd en waterdicht gemaakt. De tussenhal is ingericht als een entreegebied voor de nieuwe indeling van de bestaande hallen als winkelgebied.

De nieuwe toevoegingen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Mies Architecten.