Portfolio

De Wachterij, Oosterbeek

De Wachterij, Oosterbeek

Wij hebben dit nieuwe landhuis ontworpen in een voor Oosterbeek en omgeving typerende klassieke vormgeving: een voorhuis met zadeldak dat zich in de breedte naar de weg toont met haaks daarop een achterhuis met veranda. Ook typisch voor deze omgeving is de ligging op de stuwwal. Zo ontstond de mogelijkheid van een souterrain met daglichttoetreding in de plint aan de voorzijde. Aan de achterzijde is daglichttoetreding in de kelder opgelost met een beloopbaar glazen strook op maaiveldniveau. De wens vanuit de opdrachtgever was om een zo onderhoudsvriendelijk mogelijk gebouw te krijgen. Om die reden is bij dit project gekozen voor kunststof kozijnen die zorgvuldig gedetailleerd zijn. Verder is het materiaalgebruik van traditionele hoogwaardige kwaliteit zoals Belgisch hardstenen onderdorpels, keramische dakpannen, zinken hemelwaterafvoeren en gevels afgewerkt met kalkmortel en Keim. Meer (detail-) foto’s zijn te zien via: opthoog.nl.

Categorie: