Architectenbureau Prent

Duiker, Voorstonden

Duiker gereedProjectnaam: Duiker, Voorstonden

Opgave: reconstructie oorspronkelijke duiker

Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Bestemming: duiker met afsluiter

Van de oorspronkelijke duiker in het Parkbos Voorstonden (onderdeel Landgoed Voorstonden te Voorstonden) tussen de opgeleide beek en de bosvijver waren bij aanvang van het werk nog slechts één enkele, gedeeltelijk oorspronkelijke keermuur en wat funderings-restanten aanwezig. In meer recente tijd was tussen de beek en vijver aan de beekzijde een houten keerwand met afsluiter en een kunststof overloop in het oude werk ingebracht, waarbij de breedte van de toen gecreëerde duiker is vergroot.

Na bouwhistorisch onderzoek naar de oorspronkelijke situatie is een plan gemaakt voor de reconstructie van de oorspronkelijke duiker. Bij uitvoering zijn de beide keerwanden opnieuw op een nieuwe fundering van eiken platen opgemetseld in een oude baksteen in een hoog Vecht- of Hilversums-formaat. Aan de beekzijde is daarbij een afsluiter van rvs in de keermuur geïntegreerd. Tussen de keermuren is een eveneens op eiken platen gefundeerde gewelfde watergang gemetseld met daarop een in vette leem gemetselde dubbele klamplaag. Met twee nog oorspronkelijke en twee nieuwe zandstenen hoekblokken op de keermuren is de duiker weer geheel in ere hersteld als onderdeel van het in hetzelfde jaar fraai herstelde parkbos.

Situatie voor restauratieVrijleggen voor onderzoekNieuwe funderingNieuwe watergangNieuwe keermuren met afsluiterDuiker bijna gereedDuiker gereedDuiker gereedDuiker gereed