Architectenbureau Prent

Huis 'Middendorp', Ellecom

Huis MiddendorpProjectnaam: Huis 'Middendorp', Ellecom

Opgave: renovatie

Opdrachtgever: particulier

Bestemming: woning met workshopruimte en bed & breakfast

Boerderij “Middendorp” is rond 1850 gebouwd en bestond uit een voorhuis op het voorerf met een vrijstaande deel of schuur op het achtererf. Rond 1868 zijn het voorhuis en de schuur aan elkaar gebouwd. Het gedeelte waarin men woonde is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. In de periode 1928-1946 is een deel van het voorhuis als winkel in gebruik geweest. Nu is de woning opgedeeld in drie zelfstandige wooneenheden.

Het is de bedoeling om de deel verder geschikt te maken voor bewoning, workshopruimte en B&B. De karakteristieken van de deel worden bij deze opgave behouden en waar mogelijk zelfs versterkt.

Huis MiddendorpHuis MiddendorpHuis MiddendorpTijdens de renovatieTijdens de renovatiekelderbak in tuininterieur bijna gereedinterieur bijna gereedinterieur bijna gereedinterieur bijna gereedachtergevel bijna gereedzijgevel bijna gereedZijgevel bijna gereedbijzondere trapbijzondere trap