Architectenbureau Prent

Specialisaties

Restauratie
Herstel in de vroegere toestand van bouwwerken van
(cultuur-) historische waarde.
> voorbeelden van restauratieprojecten 

Renovatie
Vernieuwing, aanpassing van gebouwen aan de tegenwoordige eisen van modern comfort.
> voorbeelden van renovatieprojecten 

Instandhouding
Bewaren van een gebouw tegen verval door planmatig/ regelmatig onderhoud te plegen.
> voorbeelden van instandhoudingsprojecten
 
Herbestemming
Een nieuwe bestemming of functie geven aan een bouwwerk.
> voorbeelden van herbestemmingsprojecten  
 
Verbouw
Veranderen van een gebouw.
> voorbeelden van verbouwingsprojecten  
 
Nieuwbouw
Nieuw gebouwd gebouw.
> voorbeelden van nieuwbouwprojecten  
 
Haalbaarheidsstudies
Onderzoek naar de haalbaarheid van een plan of project, doorgaans voordat een plan compleet uitgewerkt wordt.
> voorbeelden van haalbaarheidsstudies  
 
Bouwhistorisch onderzoek
Zorgvuldige studie naar de historie van een gebouw en zijn omgeving aan de hand van archief- en bouwsporenonderzoek.
> voorbeelden van bouwhistorisch onderzoek