Architectenbureau Prent

Grote Allee, Loenen

De bouwschuurProjectnaam: Grote Allee, Loenen aan de Waal

Opgave: Bouwhistorisch onderzoek naar twee schuren bij Huis te Loenen

Opdrachtgever: particulier

Bestemming: eventuele herbestemming

De oorsprong van het landgoed Loenen dateert al uit de Middeleeuwen en werd meerdere malen geteisterd door oorlog en dijkdoorbraken. Het langs de rivier gelegen landgoed bestaat uit een in de 17e eeuw aangelegd stelsel van lanen en dwarslanen, waarin een landschappelijk aangelegd park is opgenomen. Centraal in dit park liggen het landhuis met koetshuis en een aan de noordwestelijke zijde gelegen schuur, “bouwschuur” genaamd. Aan de achterzijde van het koetshuis liggen een T-vormige boerderij met garage op een verhoging. Ten zuiden daarvan ligt een tweede bakstenen schuur, genaamd “hoge schuur”, op een eigen verhoging.

De “bouwschuur” is een relatief kleine schuur, die aan de noordwestelijke zijde van het landhuis staat. Deze rechthoekige bakstenen schuur is voorzien van een zadeldak met wolfseinden. De schuur is op een zelfde manier georiënteerd als het landhuis: de lange lage gevels lopen evenwijdig met de noordelijke gevel van het landhuis, terwijl de vlakke hoge gevels deze lange gevels haaks beëindigen.

In de hoger geplaatste rechthoekige “hoge schuur” is de invloed van de rivier zichtbaar. De vloer van deze schuur, voorzien van een zadeldak met ongelijke dakschilden, ligt op een veilige hoogte bij overstromingen. De schuur is haaks geplaatst op een van de dwarslanen van het lanenstelsel.

De eigenaar heeft opdracht gegeven tot bouwhistorisch onderzoek om zo meer over de achtergrond van het landgoed en in het bijzonder de bouwschuur te weten komen. Dit met het oog op een eventuele toekomstige herbestemming van de bouwschuur.

Het landhuisDe bouwschuur