Architectenbureau Prent

Hoog Cruts, Noorbeek

Archieffoto Hoog CrutsProjectnaam: Kloostercomplex Hoog Cruts, Noorbeek

Opgave: Bouwhistorisch onderzoek (afstuderen)

Opdrachtgever: TU Delft en ontwikkelaar

Bestemming: herbestemming

Het klooster verrees in 1496 bij een kapel, die in 1426 het eerst wordt genoemd. In 1579 werd dit klooster door brand verwoest. In 1603 werd het herbouwd. Het huidige  U-vormige kloostercomplex dateert uit de periode 1729-1741. In 1785 werd aan de zuidvleugel een kapel toegevoegd. In 1798, tijdens de bezetting door de Fransen werd ook dit klooster, zoals zo vele andere in die tijd, opgeheven en vebouwd tot landhuis. De kapel werd een schuur. In 1870 brak er opnieuw brand uit. De schade aan het landhuis werd in 1873 hersteld, aan de kapel in 1879. In de eerste helft van de 20e eeuw werd het klooster bewoond door Franciscanen. Nadat de Fraciscanen vertrokken waren, is opnieuw brand uitgebroken in het pand.

Het bouwhistorisch onderzoek lag ten grondslag aan een eventuele toekomstige herbestemming.

Luchtfoto Hoog CrutsSchetsontwerp