Architectenbureau Prent

Huize Het Suideras, Vierakker

Huize Het SuiderasProjectnaam: Huize Het Suideras, Vierakker

Opgave: instandhoudingsplan

Opdrachtgever: particulier

Bestemming: woonhuis

De eerste bronnen waarin sprake is van 't Suideras gaan terug tot 1326, maar van het middeleeuwse huis zelf is vrijwel niets bekend. Bij afbraak van het oude huis werd een balk gevonden met een inscriptie over vernieuwing in 1420. Dit was een opmerkelijk breed (11 vensterassen) witgepleisterde havezathe opgenomen in een strak grachtenpatroon met 17e en 18e eeuwse parkaanleg. Mogelijk dat dit oude landhuis een oudere kern bezat of van hergebruikt materiaal was opgetrokken.

 Afgaande op oude afbeeldingen is dit huis in het begin van de 19e eeuw gemoderniseerd. Omdat het oude landhuis in 1889 ernstige gebreken vertoonde, is het nieuwe landhuis in 1891-1894 gebouwd op de plaats van het oudere huis.

Het huis is uitgevoerd in een rijke neo-Hollandse renaissance stijl met veel zandsteen ornamenten en klauwstukken bij de topgevels en dakhuizen. Boven de vooruitspringende ingangspartij is een achtzijdige toren aangebracht, bekroond door spits met lantaarn en ui. De westgevel wordt geflankeerd door met rijke topgevels bekroonde risalieten. Op de zuidoosthoek staat een slanke toren met knobbelspits op de begane grond voorzien van een houten warande met erboven een balkon. Tegen de kopgevel aan de noordzijde staat een achthoekige traptoren.