Architectenbureau Prent

Molenstraat, IJzendoorn

3Het voorhuis van de boerderijProjectnaam: Molenstraat, IJzendoorn

Opgave: restauratie en herbestemming

Opdrachtgever: particulier

Bestemming: bewoning en agrarisch bedrijf

Deze boerderij met agrarische functie ligt in het rivierengebied van de provincie Gelderland. Vanuit het bestemmingsplan wordt deze boerderij als ‘karakteristiek’ bestempeld.

De voornaamste uitdaging bij deze opgave is het krijgen van toestemming van de gemeente om deze karakteristieke boerderij te herstellen en de Deel te onttrekken aan het agrarisch gebruik voor bewoning. De overige bestaande opstallen zijn bedoeld om het agrarisch bedrijf voort te zetten. Het bestemmingsplan laat dit vooralsnog niet toe zonder het grootste deel van de bijgebouwen te slopen.

Overzicht van het erfOverzicht van het erfBouwtekening