Architectenbureau Prent

Hellenbeekstraat, Elburg

Overzicht van het erfProjectnaam: Hellenbeekstraat, Elburg

Opgave: ruimtelijke verkenning

Opdrachtgever: ontwikkelaar

Bestemming: wonen, bed & breakfast

Tot ver in de 20ste eeuw waren binnen de stadsmuren van Elburg diverse stadsboerderijen gevestigd inclusief vee. Inmiddels is de veehouderij uit de stad verdwenen maar net buiten de stadsmuren, in het open mheengebied, ten noorden van de vesting, is een boerderij met agrarische opstallen aan de hellenbeekstraat als enige tastbare herinnering aan het boerenleven nog aanwezig.

 Herontwikkeling van het historisch erf wordt mogelijk door het het vertrek van de boer, die hier tot op heden zijn agrarisch bedrijf uitoefent.

 De ruimtelijke verkenning geeft inzicht in de haalbaarheid van herbestemming van het erf.

Overzicht van het erfOverzicht van het erfZicht op ElburgOverzicht van het erf