Architectenbureau Prent

Lunettestraat, Zutphen

Exterieur van de voormalige jeugdgevangenisProjectnaam: Lunettestraat, Zutphen

Opgave: haalbaarheidsstudie

Opdrachtgever: ontwikkelaar

Bestemming: nader te bepalen

De Penitentiaire Inrichting aan de Lunettestraat in Zutphen is in de jaren 1883-1886 ontwikkeld als strafgevangenis. Het complex werd gerealiseerd op een onderdeel van een oude verdedigingslinie, de Lunet van Wambuis G, ten zuidoosten van de stad, buiten de Spittaalpoort. Het ontwerp van de strafgevangenis is van Rijksarchitect voor Justitiegebouwen Johan Frederik Metzelaer. De architectonische stijl van Metzelaar kan getypeerd worden als strakeclectisch met invloeden van contemporaine architectuur. Het complex is in verschillende fases gebouwd.

Het gebouw is niet aangemerkt als gemeentelijk of rijksmonument. Wel is geadviseerd om de cultuurhistorische waarden van het terrein een rol te laten spelen in nieuwe ontwikkelingen.

Momenteel staat het gebouw leeg. Door architectenbureau Prent is gekeken naar de mogelijkheid tot herbestemming van het object en hierbij passende functies.

Dit haalbaarheidsonderzoek kan houvast geven bij het nemen van beslissingen en een onderlegger vormen voor een toekomstige nieuwe functie.

Exterieur van de voormalige jeugdgevangenisExterieur van de voormalige jeugdgevangenisInterieur van de voormalige jeugdgevangenisExterieur van de voormalige jeugdgevangenisExterieur van de voormalige jeugdgevangenis